Na jedné vlně

Spolek občanů z Dolní Berounky

Kdo jsme a co chceme

Není nám jedno, jak se na dolní Berounce žije a jak to tu vypadá. To byla hlavní myšlenka, která vedla k založení spolku (v roce 2018). Spojila dohromady místní rodáky i „náplavy“, mladé i staré, muže i ženy, vizionáře i „konzervy“. Po několika letech činnosti má spolek, založený původně ve Všenorech, své členy, příznivce a pravidelné účastníky akcí téměř ve všech obcích od Berouna po soutok s Vltavou.

Přestože se v mnohém lišíme, milujeme tenhle kraj. Chceme, aby bohatl, rozvíjel se a rostl do krásy. To vše s respektem k místní přírodě a k všemu krásnému, co nám tu zůstalo po předcích. Chceme žít v bezpečí, v prostředí, kde panují skvělé sousedské a mezilidské vztahy. A jsme ochotni pro to něco aktivně udělat.

Přidejte se na naši vlnu

Zajímá vás, na čem teď pracujeme, chcete nám pomoci nebo pro nás máte nějaký tip? Ozvete se!

Aktuální projekty

Doprava

Sledujeme dění okolo plánované rekonstrukce železniční trati Praha-Beroun (včetně plánovaného tunelu ze Smíchova do Berouna) a aktivně se zapojujeme do veřejné debaty.

Školství

Podíleli jsme se zásadním způsobem na zvelebení zahrady Růžové školky ve Všenorech, od úvodních vizí, přes vytvoření studií a projektů, přípravu dotační žádosti ve spolupráci s obcí, až po řízení všech dodavatelů v průběhu realizace a organizaci dobrovolnických akcí.

Životní prostředí

Kůrovcová kalamita a sucho v posledních letech zanechaly vážné stopy na lesních porostech v Poberouní. Spolek od počátku kůrovcové kalamity organizuje zapojení dobrovolníků do výsadby stromů mezi Všenory a Jílovištěm a podporuje další podobné aktivity i v jiných lokalitách na Hřebenech či na levém břehu Berounky.

Voda v krajině

V rámci adaptace místní krajiny na klimatickou změnu jsme se začali hlouběji zajímat o téma zadržování vody v krajině. Cílem je snížení dopadů bleskových povodní a dlouhotrvajícího sucha (obojí náš kraj pravidelně trápí).

Veřejný prostor

  • Zapojujeme se pravidelně do akce Ukliďme Česko a společně uklízíme jak v rámci obce Všenory, tak ve spolupráci s dalšími obcemi podél břehů Berounky.
  • Každý rok se ve Všenorech, ale i jinde, staráme o květinové truhlíky, které jsou instalovány na všenorském nádraží a na různých dalších místech coby guerilla gardening.

Aktivní občanství

Většina členů spolku bydlí ve Všenorech. V rámci jednání o územním plánu Všenor spolek podal několik připomínek a námitek a fungoval jako zástupce veřejnosti.

Volný čas

  • Každoročně organizujeme vánoční zpívání koled u všenorského Glorietu.
  • V roce 2021 jsme spolu s úklidem podél Berounky pořádali zavírání řeky.
  • Během adventu a před Velikonocemi pořádáme dílny, při nichž si zájemci mohou vyrobit vánoční a velikonoční ozdoby. Pro přebytečné suroviny obvykle najdeme další využití, například ze zbývajícího chvojí jsme udělali vánoční výzdobu verandy na všenorské železniční zastávce.