O nás​

Na jedné vlně už od roku 2018

Není nám jedno, jak se na dolní Berounce žije a jak to tu vypadá. To byla hlavní myšlenka, která vedla k založení spolku (v roce 2018). Spojila dohromady místní rodáky i „náplavy“, mladé i staré, muže i ženy, vizionáře i „konzervy“. Po několika letech činnosti má spolek, založený původně ve Všenorech, své členy, příznivce a pravidelné účastníky akcí téměř ve všech obcích od Berouna po soutok s Vltavou.

Přestože se v mnohém lišíme, milujeme tenhle kraj. Chceme, aby bohatl, rozvíjel se a rostl do krásy. To vše s respektem k místní přírodě a k všemu krásnému, co nám tu zůstalo po předcích. Chceme žít v bezpečí, v prostředí, kde panují skvělé sousedské a mezilidské vztahy. A jsme ochotni pro to něco aktivně udělat.

Činnost spolku se postupně rozšiřovala. Začínali jsme ochranou kulturního dědictví (secesní železniční zastávky, park Teyrovského), bojem s kůrovcovou kalamitou na Hřebenech a výsadbou nových stromů všude, kde to jen jde. Nejméně dvakrát ročně uklízíme veřejná prostranství a zdobíme je květinami, uklízíme také na dětských hřištích, na březích Berounky nebo zkrátka všude, kde vznikají černé skládky. Důležitým tématem se stalo také zadržování vody v krajině. Pořádáme řadu kulturních a společenských akcí, komunitních setkání či přednášek.

Sledujeme všechny velké dopravní a jiné stavby v okolí, které mají nebo budou mít zásadní dopad na život v našem údolí a informujeme o nich veřejnost. Ze stejného důvodu sledujeme přípravu nových územních plánů. Sledujeme činnost místních zastupitelstev, referujeme o důležitých rozhodnutích obcí či jiných úřadů, a usilujeme o co nejvyšší zapojení občanů do veřejného dění.

Okolnosti nás přiměly angažovat se také v sociální oblasti. Dvouletá pandemie a válka spojená s uprchlickou vlnou přivedla řadu rodin i jednotlivců do tísnivých životních situací. Přestože jsme už nechtěli činnost spolku dál rozšiřovat, zapojili jsme se do koordinace pomoci potřebným, ať už jde o ukrajinské uprchlíky nebo o české rodiny v nouzi. Jsme přesvědčeni, že je v zájmu všech jim pomoci. Je to v zájmu udržení pořádku a bezpečí pro nás všechny. A konečně, je to zcela v souladu s principy, na kterých byl tento spolek kdysi založen.