Berounka pomáhá

Pomoc ukrajinským rodinám na Dolní Berounce

Pomáhat jsme mohli i díky finanční podpoře od Člověka v tísni a Nadace Tipsport

Spolek Na jedné vlně se hned na přelomu února a března 2022 zapojil do pomoci uprchlíkům, zejména žen s dětmi, kteří do Česka přicházeli z Ukrajiny po ruské invazi.

Ve chvíli vypuknutí války na Ukrajině se v Poberouní rychle zformovala akční skupina dobrovolníků, kteří pod hlavičkou spolku Na jedné vlně zajišťovali pomoc přicházejícím utečencům z Ukrajiny a koordinují místní aktivity. Do Poberouní mířilo díky relativní blízkosti k Praze značné množství lidí. V létě zde bylo podle statistik přes 2000 osob. V naší činnosti zprvu převažovalo řešení okamžitých potřeb příchozích, postupně přibývaly aktivity, které pomáhaly k lepší adaptaci, především vyhledávání práce a koordinace vzdělávacích a adaptačních služeb pro děti.

Vytvořili jsme facebookovou platformu Sousedé od Berounky POMÁHAJÍ UKRAJINSKÝM RODINÁM, která sloužila jako hlavní komunikační kanál. Potřeby ukrajinských uprchlíků řešila zhruba desítka lidí, kteří mimo jiné provozovali v Řevnicích místní centrum pro pomoc uprchlíkům – fungovalo od začátku března do konce května, nadále do dneška běží online a telefonická pomoc, i když požadavků už není tolik, jako tomu bylo v prvních měsících.  Centrum jsme mohli zřídit v prostorách, které nám bezplatně poskytl řevnický podnikatel Petr Kozák, majitel firmy K&V Elektro. 

Pomoc jsme mohli poskytovat díky dobrovolnické činnosti a také díky dvěma darům, které se nám podařilo získat od obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni (200 tisíc korun) a od nadace Tipsport (90 tisíc korun) 

Pomoc s ubytováním i vybavením

Díky komunikaci přes sociální sítě jsme poradenstvím, zajištěním ubytování, zajištěním materiální pomoci pomohli přibližně 500 až 600 ukrajinským uprchlíkům. Hlavní platformou byla zmíněná facebooková skupina Sousedé od Berounky pomáhají ukrajinským rodinám, která má zhruba 2500 členů, z toho stále přibližně 1200 aktivních, kterou spravujeme a která nyní slouží především k výměně informací, nabízení práce a podobně. Zapojili se do ní aktivně i ukrajinští uprchlíci. 

Poradenství jsme nabízeli a nabízíme i českým občanům, kteří například ubytovávají uprchlíky, šlo o zhruba dvě stě osob – radili jsme jim například s tím, jak si mohou jejich hosté zřídit účet účet v bance, na jaké dávky mají nárok a jak je mohou získat, případně jak mohou ubytovatelé získat příspěvek za poskytnutou pomoc. 

Zatímco v období březen až  květen se řešilo hlavně ubytování a jeho vybavení, později jsme museli reagovat na měnící se potřeby ukrajinské komunity. Poptávka po ubytování i materiální pomoci slábla, ale průběžně se občas nové požadavky objeví, spojené třeba s tím, že některým ubytovaným běžencům dosavadní ubytování končí. 

Pomoc do skladu i ve školách

Nadále se zaměřujeme na propojování poptávek a nabídek práce, zejména krátkodobé, poskytovali jsme a poskytujeme poradenství ohledně vzdělávání dětí, nároku na dávky. Díky finanční pomoci od obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni a nadace Tipsport jsme mohli několik měsíců v době, kdy byla potřeba pomoci nejvyšší, hradit činnost téměř desítky lidí, kteří se jí zabývali a to včetně ukrajinské studentky, pomáhající se zapojováním ubytovaných uprchlíků v Řevnicích. 

Část grantu od nadace Tipsport jsme využili na nákup školních pomůcek – do škol v Černošicích, Řevnicích a Hlásné Třebani jsme koupili vybavení přímo pro ukrajinské žáky ve výši celkem 40 tisíc korun. Finanční pomocí jsme přispěli rovněž na činnost skladu humanitární pomoci, který fungoval v Dobřichovicích v období březen – červen 2022. Využívaly jej stovky osob z celého širokého okolí.