Projekty

Doprava 

 • Sledujeme dění okolo plánované rekonstrukce železniční trati Praha-Beroun (včetně plánovaného tunelu ze Smíchova do Berouna) a aktivně se zapojujeme do veřejné debaty. Výsledkem rekonstrukce trati musí být lepší a spolehlivější vlakové spojení s Prahou, s respektem ke kulturnímu dědictví po našich předcích, a zároveň lepší životní prostředí v obcích podél trati.

Školy, školky, vzdělávání

 • Podíleli jsme se zásadním způsobem na zvelebení zahrady Růžové školky ve Všenorech, od úvodních vizí, přes vytvoření studií a projektů, přípravu dotační žádosti ve spolupráci s obcí, až po řízení všech dodavatelů v průběhu realizace a organizaci dobrovolnických akcí. Lenka Mlíkovská získala v této souvislosti čestnou plaketu prof. Josefa Kubálka, udělovanou za mimořádný přínos k rozvoji zdejší školy.
 • V průběhu uprchlické vlny jsme se zapojili do organizace adaptačních skupin pro ukrajinské děti a jejich integrace, organizace jazykového vzdělání, získávání finančních prostředků na tyto aktivity a celkové podpory škol a učitelů, aby tuto další náročnou výzvu zvládli.

Životní prostředí

 • Kůrovcová kalamita a sucho v posledních letech zanechaly vážné stopy na lesních porostech v Poberouní. Spolek od počátku kůrovcové kalamity organizuje zapojení dobrovolníků do výsadby stromů mezi Všenory a Jílovištěm a podporuje další podobné aktivity i v jiných lokalitách na Hřebenech či na levém břehu Berounky.
 • Podporujeme i další výsadbu stromů, ať už jde o zpevnění břehů Berounky nebo vysázení či obnovu alejí.
 • Dílčím projekt se pak zaměřuje na obnovu lesních studánek a drobných pramínků s pitnou vodou ve volné přírodě.

Voda v krajině

 • V rámci adaptace místní krajiny na klimatickou změnu jsme se začali hlouběji zajímat o téma zadržování vody v krajině. Cílem je snížení dopadů bleskových povodní a dlouhotrvajícího sucha (obojí náš kraj pravidelně trápí). V pilotním projektu mapujeme povodí Mokropeského potoka podle metodiky “Živá krajina”. Na základě získaných dat a mapových podkladů připravujeme návrh, jak konkrétně přispět k zadržování vody v tomto povodí. V rámci projektu chceme přesvědčit místní veřejnost, úřady a vlastníky pozemků, že je tato změna potřeba a že přinese výhody všem zúčastněným stranám.

Více o projektu

Veřejný prostor

 • Zapojujeme se pravidelně do akce Ukliďme Česko a společně uklízíme jak v rámci obce Všenory, tak ve spolupráci s dalšími obcemi podél břehů Berounky.
 • Kromě těchto úklidů organizujeme ještě i menší akce zaměřené na konkrétní objekty (úklid parku Teyrovského, úklid schodišť a cest ve Všenorech, úklid kolem pomníku M. J. Husa před státním svátkem)
 • Každý rok se ve Všenorech, ale i jinde, staráme o květinové truhlíky, které jsou instalovány na všenorském nádraží a na různých dalších místech coby guerilla gardening. V rámci péče o veřejný prostor se nám podařilo spojit lidi ze spolku i mimo spolek a výsledek naší práce je v obci vidět. Na vybraných místech instalujeme i truhlíky se zimní výzdobou.
 • Důležitou součástí činnosti spolku je i organizování přednášek a prezentací. Vládní proticovidová opatření měla na tuto oblast bohužel velký dopad. 

Aktivní občanství

 • Většina členů spolku bydlí ve Všenorech. V rámci jednání o územním plánu Všenor spolek podal několik připomínek a námitek a fungoval jako zástupce veřejnosti. 

Volný čas

 • Každoročně organizujeme vánoční zpívání koled u všenorského Glorietu.
 • V roce 2021 jsme spolu s úklidem podél Berounky pořádali zavírání řeky.
 • Během adventu a před Velikonocemi pořádáme dílny, při nichž si zájemci mohou vyrobit vánoční a velikonoční ozdoby. Pro přebytečné suroviny obvykle najdeme další využití, například ze zbývajícího chvojí jsme udělali vánoční výzdobu verandy na všenorské železniční zastávce.